Sponsor worden

Cantare kan jouw financiële steun heel goed gebruiken. Concerten kunnen veelal niet uit entreeprijzen worden bekostigd. Financiële steun van donateurs en sponsors is onmisbaar.

Draag je Cantare ook een warm hart toe, meld je dan aan als donateur van Cantare. Voor minimaal € 15,– per jaar ben je  donateur van Cantare. Je krijgt als donateur van Cantare regelmatig  de aankondigingen van onze concerten. Daarnaast kun je gebruik maken van de speciaal voor donateurs gereserveerde plaatsen bij concerten.

Cantare komt graag in contact met sponsors. Dit kan structureel, maar uiteraard eenmalig voor een concert. Als tegenprestatie kan Cantare advertentieruimte in de programmaboekjes en concertaankondigingen bieden. Uiteraard voorzien wij sponsors graag van goede zitplaatsen bij de concerten.

Om donateur of sponsor te worden kun je contact opnemen met de penningmeester van Cantare via het contactformulier.