Over Cantare

Het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare is opgericht op 31 oktober 1981 en heeft zijn thuisbasis in Gouda. Het koor staat onder leiding van dirigent Leo Rijkaart. Cantare bestaat uit ongeveer 25 leden en heeft kwaliteit en plezier in het zingen hoog in het vaandel staan. Regelmatig wordt de Cantarebezetting uitgebreid met kundige projectleden. Met hoogstaande uitvoeringen heeft Cantare zich een eigen plaats in het Goudse muziekleven verworven. De meeste concerten vinden plaats in de prachtige St. Janskerk in Gouda.
Onder de titel “Psalters & kelen, zingen & spelen, vijf eeuwen psalmen op muziek, heeft Cantare samen met het Gouds orgelcomité in mei 2010 een CD uitgebracht.  Deze CD is nog altijd verkrijgbaar.

Repertoire

Het koor onderscheidt zich met kwalitatief hoogstaande a capella uitvoeringen van componisten uit de Middeleeuwen tot eigentijdse muziek. Het koor zingt veel religieuze werken, maar van tijd tot tijd staat ook wereldlijke muziek op het programma. Ook grotere werken met orkestbegeleiding en solisten worden regelmatig in het programma opgenomen. Zo heeft Cantare de Messiah van Händel, de Johannes Passion, het Magnificat, de Hohe Messe, het Weihnachts Oratorium en andere Cantates van Bach, het Te Deum en de Krönungs-Messe van Mozart, het Gloria van Vivaldi, en de Musikalische Exequien en de Matthäuspassion (a capella) van Schütz uitgevoerd.

Engeland

De specialiteit van Cantare is Engelse koormuziek; in het bijzonder de muziek die geschreven is voor de koren in de Engelse kathedralen. In het kader hiervan is het traditie geworden om regelmatig een koorreis naar Engeland te maken. Naast concerten en Evensongs zijn er ontmoetingen met koren ter plaatse geweest. Cantare heeft al in vele Engelse kathedralen gezongen, zowel concerten als Evensongs. Cantare was onder andere te beluisteren in Gloucester, Hereford, Worcester, York, Ripon, Durham, Canterbury en Chichester. In de afgelopen jaren heeft Cantare in Canterbury en andere plaatsen het kathedraalkoor vervangen. Gedurende een week is elke dag de Evensong gezongen.

Repetities

Er wordt wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond van 20.00 – 22.00 uur, in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37 te Gouda. Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat ze zelfstandig de muziek instuderen, zodat in een vroeg stadium aan de muzikale afwerking kan worden gewerkt. Behalve een ruime ervaring in koorzang, hebben veel leden individueel zangles gevolgd. Van de koorleden wordt verwacht dat ze bereid zijn te investeren in verdere ontwikkeling van de stem en zangtechniek. Waar nodig wordt een studiezaterdag ingelast.

Luisteren

Deze fragmenten komen van onze CD Psalters en Kelen – Zingen en Spelen

Psalm 137 Goudimel
Psalm 137, J.P. Sweelinck
The Lord is my shepherd, John Rutter

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Marian Steenwoerd (voorzitter), George Nieboer (secretaris) en Arie van Halem (penningmeester).