Vrienden en sponsoring

Cantare kan uw financiële steun heel goed gebruiken. Concerten kunnen veelal niet uit entreeprijzen worden bekostigd. Financiële steun van vrienden en sponsors is onmisbaar.

Draagt u Cantare ook een warm hart toe, meldt u dan aan als donateur van de stichting Vrienden van Cantare. Deze stichting heeft ten doel de concerten van Cantare onder een breder publiek bekend te maken en Cantare financieel te ondersteunen. Voor minimaal € 15,-- per jaar bent u  al vriend van Cantare. U krijgt als vriend van Cantare regelmatig  de aankondigingen van onze concerten. Daarnaast kunt u gebruik maken van de speciaal voor donateurs gereserveerde plaatsen bij concerten.

Adres Vrienden van Cantare:
Kortenaerstraat 11
2901 AN Capelle aan den Ijssel.
Tel. 010-4506679.
Giro 7942776 tnv Vrienden van Cantare.

Cantare komt graag in contact met sponsors. Dit kan structureel, maar uiteraard eenmalig voor een concert. Als tegenprestatie kan Cantare advertentieruimte in de programmaboekjes en concertaankondigingen bieden. Uiteraard voorzien wij sponsors graag van goede zitplaatsen bij de concerten. Voor sponsoring kunt u contact opnemen met Stichting Vrienden van Cantare of het secretariaat van Cantare.