Cantare zingt de Hohe Messe van J.S. Bach

Op 26 november om 20:00 uur voert Cantare de Hohe Messe van J.S. Bach uit in de Sint Janskerk te Gouda.

 

Een toegangskaart kost EUR 25,00 in de voorverkoop, EUR 27,50 in de kerk.

Binnenkort heeft u weer de kans om dit monumentale werk van Bach in de prachtige Sint Janskerk te beluisteren. Bachs Hohe Messe geldt als één van zijn moeilijkste koorwerken. Het koor heeft ook een heel groot aandeel, maar liefst 18 van de 26 onderdelen.

Het is een uiterst complex werk vol verrassende wendingen en een rijk scala aan muzikale karakters. We horen speelse Italiaanse invloeden, dan weer strenge renaissance of een kunstig ingepaste gregoriaanse hymne. Intieme delen worden afgewisseld met extatische ontladingen, waarin pauken en trompetten de jubel kracht bij zetten. We dalen mee af in de afgrond, maar herrijzen daar ook uit. Het stuk omspant het hele leven. De rustige slotfuga - Dona nobis pacem, geef ons vrede - is even majestueus als aangrijpend.

Bach laat als in geen ander stuk zien en horen wat hij als componist in huis heeft. Bach schreef de Hohe Messe op het laatst van zijn leven en gebruikte veel muzikaal materiaal uit eerdere composities. Is het stuk zijn persoonlijke credo, zijn nalatenschap of nog een keer het ultieme bewijs dat er geen componist dan hij meer aanspraak kan maken op de felbegeerde titel van hofcomponist?

 

Orkest: Holland Symfonie Orkest
Solisten:
Sopraan: Klaartje van Veldhoven
Mezzo: Elsbeth Gerritsen
Tenor: Lior Lavid Leibovici
Bas: Hans Christiaan Hinz

Koor

Het Christelijk Vocaal Ensemble Cantare is opgericht op 31 oktober 1981 en heeft zijn thuisbasis in Gouda. Het koor staat onder leiding van dirigent Leo Rijkaart. Cantare bestaat uit ongeveer 24 leden en heeft kwaliteit en plezier in het zingen hoog in het vaandel staan. Regelmatig wordt de Cantarebezetting uitgebreid met kundige projectleden. Met hoogstaande uitvoering heeft Cantare zich een eigen plaats in het Goudse muziekleven verworven. De meeste concert vinden plaats in de prachtige St. Janskerk in Gouda.  Cantare werkt vaak samen met de hoofdorganist van de St. Janskerk, Christiaan Ingelse.
Onder de titel "Psalters & kelen, zingen & spelen, vijf eeuwen psalmen op muziek, heeft Cantare samen met het Gouds orgelcomité in mei 2010 een CD uitgebracht.  Deze CD is nog altijd verkrijgbaar.

Meer informatie over deze CD...

Repertoire

Het koor onderscheidt zich met kwalitatief hoogstaande a cappella uitvoeringen van componisten uit de Middeleeuwen tot eigentijdse muziek. Het koor zingt veel religieuze werken, maar van tijd tot tijd staat ook wereldlijke muziek op het programma. Ook grotere werken met orkestbegeleiding en solisten worden regelmatig in het programma opgenomen. Zo heeft Cantare de Messiah van Händel, de Johannes Passion, het Magnificat, het Weihnachts Oratorium en andere Cantates van Bach, het Te Deum en de Krönungs-Messe van Mozart, het Gloria van Vivaldi, en de Musikalische Exequien en de Matthäuspassion van Schütz uitgevoerd.

Engeland

De specialiteit van Cantare is Engelse koormuziek; in het bijzonder de muziek die geschreven is voor de koren in de Engelse kathedralen. In het kader hiervan is het traditie geworden om regelmatig een koorreis naar Engeland te maken. Naast concerten en evensongs zijn er ontmoetingen met koren ter plaatse geweest. Cantare heeft al in vele Engelse kathedralen gezongen, zowel concerten als evensongs. Cantare was onder andere te beluisteren in Gloucester, Hereford, Worcester, York, Ripon, Durham en Canterbury. In de afgelopen jaren heeft Cantare in Canterbury en andere plaatsen het kathedraalkoor vervangen. Gedurende een week is elke dag de Evensong gezongen.

Repetities

Er wordt wekelijks gerepeteerd op vrijdagavond van 20.00 - 22.00 uur, in de Westerkerk, 1e E.J. Potgieterstraat 37 te Gouda. Het repetitietempo ligt hoog. Van de leden wordt verwacht dat ze zelfstandig de muziek instuderen, zodat in een vroeg stadium aan de muzikale afwerking kan worden gewerkt. Behalve een ruime ervaring in koorzang, hebben veel leden individueel zangles gevolgd. Van de koorleden wordt verwacht dat ze bereid zijn te investeren in verdere ontwikkeling van de stem en zangtechniek. Waar nodig wordt een studiezaterdag ingelast.

Bestuur

Het bestuur wordt gevormd door Marian Steenwoerd (voorzitter), Gerrit van der Gaarden, (penningmeester) en Peter Krauwinkel (alg. adjunct).

Ga naar de contactpagina...

Leo Rijkaart

leo rijkaartLeo Rijkaart studeerde koor- en orkestdirectie aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Frans Moonen, Jan Boogaarts en Lucas Vis.
In 1991 nam hij deel aan een, door het Nederlands Kamerkoor georganiseerde, masterclass onder leiding van Uwe Gronostay en hij dirigeerde dit koor gedurende een aansluitende concerttournee in Nederland.
In september 2004 richtte hij, samen met zijn zakelijke partner Arjan van der Veer, het Randstedelijk Zanginstituut in Gouda op. Vanuit dit instituut worden allerlei opleidingen, workshops, evenementen en reizen op vocaal gebied verzorgd. Als docent is hij verbonden aan Hogeschool Bourdon, waar hij het hoofdvak koordirectie doceert.

Als dirigent is Leo Rijkaart verbonden aan Toonkunst Gouda, Toonkunst Plus Gouda, kamerkoor Cantare en het Gouds Mannenvocaal. Hij wordt regelmatig gevraagd als gastdirigent, o.a. door de Leidse Scratchdagen. Sinds augustus 2005 heeft hij met Cantare regelmatig een week lang de Evensongs in de kathedraal van Canterbury verzorgd.

Zijn repertoire beslaat werken uit alle stijlperiodes met een voorkeur voor de Barok en de Romantiek. In 1998 dirigeerde hij in Delft de eerste geënsceneerde uitvoering van de Matthäus Passion in Nederland. Op 7 en 8 april werd onder zijn leiding in de St. Janskerk in Gouda met Toonkunst Gouda een geënsceneerde Matthäus Passion uitgevoerd.

Joomla extensions by Siteground Hosting